voor algemene vragen, klik hier.

Veelgestelde vragen over onze verslavingszorg:

 • Wanneer ben ik verslaafd?
  Dit is een vraag die niet eenduidig te beantwoorden valt. Deze vraag kan besproken worden met je therapeut. Het antwoord op deze vraag betreft een complex samenspel van verschillende factoren zoals  je persoonlijkheid, het product, je omgeving enzovoort. Meer informatie alsook zelftests kan je terugvinden via de online hulpverlening.

 • Moet ik stoppen met gebruik als ik een behandeling bij Vagga aanga?
  Dit is geen vereiste. We bekijken samen wat het behandeldoel wordt (minderen/stoppen met gebruiken). We verwachten wel dat je nuchter op het gesprek kan verschijnen.

 • Kan ik een groepsbegeleiding volgen?
  Dit is zeker mogelijk. We bekijken samen met jou hoe het behandeltraject er kan uitzien. Groepsbegeleiding vindt meestal plaats naast een individueel aanbod. Voor meer informatie verwijzen we naar ons groepsaanbod.

 • Wat als ik meerdere verslavende middelen gebruik?
  Heroïne- of methadongebruikers, ook indien dit in multi-druggebruik zit, verwijzen we steeds door naar onze partners in de drughulpverlening (zie nuttige links). Ons zorgaanbod aan gebruikers van illegale middelen is afhankelijk van de mate van het functioneren en van de nood aan intensiteit van zorg. Indien nodig verwijzen we door.