De hulpverlening is opgedeeld in twee zorgteams, een team voor jongeren en jongvolwassenen (- 26 jaar) en een team voor volwassenen en ouderen (26 jaar en ouder).

Hoe werken wij?

Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol. Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.

De teams verslavingszorg vertrekken vanuit jouw vraag met betrekking tot een verslavingsprobleem.
Samen met jou verkennen we de functie en de invloed hiervan op verschillende levensdomeinen (gezondheid, werk, relatie,…). Daarna bekijken we welke veranderingen nodig zijn en hoe we hieraan kunnen werken.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen, en dat zij in hun huidige leefsituatie kunnen verblijven. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en wordt de psychiater betrokken.

Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, een psychiater en/of psychologische assistenten. Veel van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CAW medewerker, huisarts,…) en organisaties die betrokken zijn.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.

Meer informatie over de werking van onze teams?

- 26 jaar    26 jaar of ouder

Voor meer informatie over ons Verslavingspreventieteam, klik hier.

Hoeveel kost een consultatie?

Voor een (niet – medische) consultatie bij een therapeut betaal je het standaardtarief van 11 euro.

Bekijk alle tarieven

Zelf aan de slag

Voor gokkers, alcohol- cannabis-  en andere drugproblemen bestaat er eveneens een online aanbod.

Meer info