Wanneer je als ouder ontdekt dat je kind drugs gebruikt, ontstaat er vaak paniek.
Tegelijk zit je met een heleboel vragen.

 • Waarom?
 • Wat hebben we verkeerd gedaan?
 • Zijn het de verkeerde vrienden?
 • Hoe moet het nu verder?
 • Hoe kunnen we ons kind ooit nog vertrouwen?
 • We durven er met niemand over praten.
 • Hoe kan ik dit met mijn partner bespreken?
 • Wat met de toekomst: School? Opleiding? Werk?

Ons aanbod voor ouders is tweeledig:

 1. Mogelijkheid tot individuele ondersteuning
 2. Groepsaanbod voor ouders
  Er worden ervaringen uitgewisseld tussen de groepsleden en er is informatieoverdracht door de begeleiding. Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: productinformatie, motivatie, grenzen stellen, juridische informatie, behandelingsmogelijkheden, dubbeldiagnose, …
  Bij gelegenheid worden gastsprekers uitgenodigd, afhankelijk van het thema: arts, advocaat, notaris, ervaringsdeskundige,…

Groepsaanbod voor ouders


Kalender 2023