Het project

Het project Vroeginterventie richt zich naar jongeren die met drugs experimenteren en naar jongeren die regelmatig of beginnend problematisch alcohol of andere drugs gebruiken

We plannen zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek. Na de kennismaking maakt de hulpverlener aan de hand van een beperkt aantal sessies (3 of 5) een inschatting van de ernst van je middelengebruik én van de beschermende en risicofactoren op andere levensdomeinen. Tijdens een evaluatiemoment geven we een advies en wordt samen met jou bekeken of er nog verdere hulp nodig is.

Binnen ons project hebben we ook aandacht voor ouders en opvoeders, zij worden in de vroeginterventie betrokken. Ze kunnen echter geen informatie krijgen over de inhoud van de sessies, tenzij de jongere zelf beslist om erover te vertellen. We spreken op voorhand met de jongere af wat van de inhoud wel en niet mag worden besproken tijdens het evaluatiegesprek met de ouders en/of de opvoeder.

Als de sessies afgerond zijn, kan er beslist worden om jou door te verwijzen voor verdere behandeling.
Het is ook mogelijk dat je verder kan in jouw huidige levenssituatie met het begeleidingsaanbod dat je al hebt (bijvoorbeeld CLB, thuisbegeleiding,…).

Onze vroeginterventiewerkers houden het aanbod zo laagdrempelig mogelijk door voor het kennismakingsgesprek ter plaatse te komen (in de school, residentiële instelling,…).

Sessies in het kader van vroeginterventie zijn gratis.

Meer informatie vind je in onze folder.

Contact:

Vroeginterventieteam
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen
03 256 91 40
vroeginterventie@vagga.be