Hier kan je het antwoord op heel wat vragen over onze werking terugvinden. 

 • Kunnen jullie onze leerlingen, bewoners, bezoekers, … komen informeren over de gevaren van … ?
  Neen, we werken enkel naar intermediairen binnen organisaties of lokale besturen. Ouders beschouwen we als intermediairen ten aanzien van hun kinderen. Ouderavonden via school of jeugdbeweging, infoavonden vanuit een gemeente … doen we wél!
   
 • Wij worden veelvuldig met gebruik geconfronteerd, kunnen we dan nog aan preventie doen?
  Jazeker. ‘Gebruik ontraden’ en ‘beginleeftijd uitstellen’ zijn belangrijke, maar zeker niet de enige doelstellingen van preventie.  Ook ‘verantwoordelijk gedrag bevorderen’ door het hanteren van duidelijke grenzen, ‘vroegtijdige aanpak stimuleren’ door een doordacht begeleidingsaanbod uit te werken zijn belangrijk. Daarnaast ziet preventie het ook als een opdracht om ‘schade bij gebruikers te beperken’. Problemen met druggebruik zijn altijd complex en gaan veelal met meerdere problemen gepaard. Zolang een bepaald gedrag of product voor iemand zo belangrijk is dat hij niet in de mogelijkheid is ermee te stoppen, blijft het fundamenteel om ervoor te zorgen dat iemand zo min mogelijk schade oploopt. 
   
 • Ben ik bekwaam genoeg om het thema in mijn organisatie op te nemen?
  Absoluut. Het gebrek aan kennis over de drugs, het specifieke gedrag of verslaving in het algemeen wordt ruimschoots gecompenseerd door het feit dat u uw doelgroep kent. Met goede afspraken, gedeelde aandacht voor het thema binnen uw werking en een open, warme en zorgende houding komt u een heel eind.
   
 • In onze organisatie reageert iedereen anders op gebruik. Hoe moeten we dat aanpakken?
  Iedereen heeft zijn eigen rugzak aan kennis en ervaringen als het over alcohol of ander druggebruik gaat. Zet de organisatie en haar algemene visie en opdracht centraal. De ideale aanpak wordt bepaald door het type organisatie, de doelgroep waarmee u werkt, de context …. Zorg dat iedereen inbreng kan hebben en zich gehoord voelt en hak knopen door in functie van de organisatie en de doelgroep.  Wij coachen u met plezier door dit traject.
   
 • We hebben een beleid, maar hebben het moeilijk om het consequent toe te passen omdat elke situatie anders is.
  Wanneer gebruik of een vorm van gedragsverslaving voor problemen zorgt binnen een organisatie moet hier altijd over gecommuniceerd worden, soms moeten er grenzen worden gesteld en soms moet een begeleiding worden opgestart. Een beleid bundelt de afspraken die een organisatie hierover maakt. Maar, een beleid is geen receptenboek. Afspraken geven een handvat aan de medewerkers, een richting aan de volgens de organisatie gewenste reactie. Niets zegt dat hier niet van kan worden afgeweken, het is dan wel aan diegene die voor het alternatief kiest om te argumenteren waarom die keuze beter is.