Als je bij ons start, is eerst een goede verkenning en inschatting nodig van het probleem waar je mee komt. Op basis daarvan wordt samen met jou/jullie bekeken hoe de behandeling in ons CGG eruit kan zien.

Hoe werken wij?

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen, en dat zij in hun huidige leefsituatie kunnen verblijven. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

Afhankelijk van de vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook met de ouders en/of het gezin gewerkt worden. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan er een afspraak bij een kinder- en jeugdpsychiater gemaakt worden.

Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, psychologische assistenten en/of logopedisten. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou/jullie welke aanpak het best bij je/jullie past.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de nodige ondersteuning krijgen voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CLB-medewerker, thuisbegeleider, huisarts,…) en organisaties die betrokken zijn.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven.

Meer informatie over de werking van onze teams?

0 - 5 jaar 6 - 11 jaar 12 - 17 jaar

Hoeveel kost een consultatie?

Voor een (niet – medische) consultatie bij een therapeut betaal je het standaardtarief van 11 euro.

Bekijk alle tarieven