Kinderen die in hun gezin te maken krijgen met een conflictueuze scheiding, lijden onder de spanningen en conflicten tussen de ex-partners. Vaak uiten zij deze spanningen in hun gedrag op school of thuis. Hun gedrag is een manier om te signaleren hoe ze zich voelen temidden van de conficten.

Wat doet CGG Vagga?

Op Vagga behandelen we kinderen met ernstige psychische problemen of (het vermoeden van) een psychiatrische problematiek. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan spanningen en conflict, kunnen een psychische stoornis ontwikkelen waarvoor behandeling in een CGG aangewezen is. Dit geldt uiteraard niet voor alle kinderen. Vaak is het onderzoeken en behandelen van een psychiatrische diagnose in een conflictueuze situatie niet aangewezen.

Meestal is er een eerste stap nodig waarbij de ouders werken aan het verminderen van de spanningen en conflicten. Hiervoor kunnen de ouders niet op VAGGA terecht, er zijn andere voorzieningen die zich hierin gespecialiseerd hebben.
In een aantal gevallen is deze eerste stap voldoende om nadien zonder psychotherapie verder te kunnen: de moeilijkheden bij het kind verdwijnen spontaan wanneer er terug stabiliteit, rust en duidelijkheid is in de context.  Bij andere gezinnen blijft er een nood aan psychotherapie bestaan omdat de normale ontwikkeling van het kind onder druk kwam te staan. We hebben ervaren dat kinderen en jongeren veel meer uit de therapie kunnen opnemen en dat de begeleiding en behandeling beter werkt, als er voldoende rust in het gezin is. Aanwijzingen voor de nodige rust om zinvol te kunnen opstarten, zien we in het gestopt zijn van ruzies tussen de ouders en in de afwezigheid van juridische procedures.

We werken in onze kinder- en jongerenteams volgens deze visie:
  • Het welzijn en de gezondheid van het kind staat centraal.
  • De hoofdfocus van de behandeling in het CGG is de geestelijke gezondheidsproblematiek.
  • In oudergesprekken leggen we de focus op het kind en het ouderschap, niet op het (ex) partnerschap.
  • Wettelijk gezien is er voor de opstart van een hulpverleningstraject voor een -12-jarige, toestemming van beide ouders nodig. We starten als CGG dan ook geen behandeling op waarvoor de toestemming van een van beide ouders ontbreekt. We vragen onze verwijzers om vooraf de toestemming van beide ouders te bevragen en wensen beide ouders te betrekken in de behandeling van de -12-jarige.

Andere diensten

Hulpverlening rond conflict na scheiding

Er bestaan organisaties die ouders (en kinderen) begeleiden in het omgaan met een conflictueuze scheiding. In de regio Antwerpen is er bijvoorbeeld:

Psycho-educatie rond conflict na scheiding