Het latentieteam biedt hulp aan (gezinnen van) kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar oud.
Ouders/zorgfiguren, kinderen en gezinnen kunnen bij ons terecht wanneer de ontwikkeling van een kind moeilijk of vastloopt op verschillende domeinen. Er zijn zorgen rond vb. gevoelens, gedrag, gedachten, (gezins)relaties, impact van ingrijpende gebeurtenissen, … Vaak hebben deze zorgen een grote invloed op het dagelijks leven van het kind en/of de zorgomgeving. Zo ondervinden ouders/zorgfiguren moeilijkheden in hun ouderschap en komen (gezins)relaties onder druk te staan.

Onze werking

Als multidisciplinair team gaan we samen op zoek naar een gepast therapeutisch aanbod, om stappen te zetten richting groei, (her)verbinding, afstemming, begrip, inzicht, verwerking, versterking van (opvoedings)kwaliteiten en (opvoedings)vaardigheden om met gevoelens, gedachten en gedrag om te gaan, …
We bieden verschillende behandelmogelijkheden en werkvormen waaronder ouder-kindtherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, individuele (spel)therapie, groepsaanbod.
Bij lopende therapieën, kan er samen met de kinderpsychiater bekeken worden of medicamenteuze behandeling of diagnostisch onderzoek aangewezen is. 
We werken graag samen met andere hulpverleners en belangrijke betrokkenen, met als doel bij te dragen aan een ondersteunend netwerk voor het kind en het gezin.

KOPP-groep

Zowel in Vagga Zoersel als in Antwerpen worden groepen georganiseerd voor kinderen van Ouders met Psychische Problemen (of een Afhankelijkheidsprobleem).

Meer informatie

MCABFT

Middle Childhood Attachment-based Family Therapy (MCABFT) is een interventie die zich specifiek richt op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en hun ouder(s). Het algemene doel van MCABFT is het herstellen en stimuleren van een meer veilige ouder-kind gehechtheidsrelatie. 

Meer informatie