De adolescentie is een cruciale fase waarin jongeren te maken krijgen met tal van uitdagingen en veranderingen. Dit vraagt heel wat van jongeren en hun omgeving. Het kan soms leiden tot spanningen op verschillende domeinen zoals gevoelens, gedachten, gezin, school, vrienden en relaties.

Onze werking

Het Jongerenteam biedt hulp aan jongeren tussen de 13 en 19 jaar en hun omgeving. Je kan als jongere bij ons terecht wanneer je het gevoel hebt vast te zitten met jezelf, thuis of op school. Als ouder kan je bij ons terecht wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw kind.

Ons multidisciplinair team gaat op een therapeutische manier aan de slag. Therapie kan in allerlei vormen. We werken zowel op een holistische als individuele manier. Binnen ons team zijn individuele gesprekken en ouder-of gezinsgesprekken mogelijk. We creëren een veilige en ondersteunende omgeving waar jongeren zich vrij voelen om hun gedachten en gevoelens te delen.

We geloven sterk in het luisteren naar en begrijpen van de behoeften van elke jongere, en samen met hen een behandelplan opstellen dat aansluit bij hun unieke situatie. We streven ernaar om de veerkracht van jongeren te versterken en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van positieve coping-mechanismen om beter om te gaan met uitdagingen in het leven.

Verder streven we naar samenwerking met ouders, hulpverleners en andere belangrijke betrokkenen. Samen werken we aan het creëren van een ondersteunend netwerk dat de groei en het herstel van de jongere bevordert.

ACT-groep voor adolescenten

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je kan helpen om je eigen weg te volgen en op een handige manier om te gaan met je problemen.

Meer informatie

Andere teams