Het Jeugdteam Zoersel biedt hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychische of psychiatrische problemen.

Werking

Wij bieden psychotherapie aan in verschillende settings (individueel, ouders, gezin, groep…). Op indicatie wordt er meer gespecialiseerde diagnostiek aangeboden, psychiatrische opvolging of behandeling.

Enkele belangrijke principes:

  • Ouders en/of belangrijke zorgfiguren (de context) worden nauw betrokken vanaf de kennismakingsfase.
  • We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, verschillende psychologen en een maatschappelijk werkster. Verschillende psychotherapeutische strekkingen zijn aanwezig. We zoeken met alle teamleden naar de meest passende hulp.
  • Wij werken indien mogelijk samen  met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, CLB-medewerker, thuisbegeleider, …) en organisaties die betrokken zijn.
  • We willen een vrije ruimte creëren waarin elk gezinslid in vertrouwen kan spreken. We proberen samen te begrijpen wat er aan de hand is. We geloven sterk in de eigen kracht van jongeren en hun gezinnen.

Voor de leeftijdscategorie 18-23 jaar wordt er nauw samengewerkt met het Volwassenenteam Zoersel. Wanneer er bij aanmelding aanwijzingen zijn dat een jongvolwassene beter geholpen wordt in dit team zullen we hiernaar verwijzen.

KOPP-groep

Zowel in Vagga Zoersel als in Antwerpen worden groepen georganiseerd voor kinderen van Ouders met Psychische Problemen (of een Afhankelijkheidsprobleem).

Meer informatie

MCABFT

Middle Childhood Attachment-based Family Therapy (MCABFT) is een interventie die zich specifiek richt op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en hun ouder(s). Het algemene doel van MCABFT is het herstellen en stimuleren van een meer veilige ouder-kind gehechtheidsrelatie. 

Meer informatie

ACT-groep voor adolescenten

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je kan helpen om je eigen weg te volgen en op een handige manier om te gaan met je problemen.

Meer informatie