Eén van de sectoren waarin we werken is de uitgaanssector. CGG VAGGA werkt samen met VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) aan het project Safe ’n Sound, een harm reduction & peer support project in het uitgaansleven. Dankzij een uitbreiding van het project door de Vlaamse regering, zijn we nu op zoek naar een bijkomende deeltijds veldwerker peer support (19u). De doelstelling van Safe ’n Sound is gezondheidsproblemen voorkomen, ook wanneer het middelengebruik niet vermeden kan worden. Feestvierders krijgen wetenschappelijk correcte en bruikbare informatie aangereikt met betrekking tot alcohol en andere drugs, gehoorbescherming en veilig seksueel gedrag en worden gestimuleerd om verstandige keuzes te maken tijdens het uitgaan. Safe ’n Sound werkt hiervoor samen met een getrainde ploeg vrijwilligers of peers. We gaan ook – samen met de preventiewerkers - aan de slag met clubuitbaters, evenementorganisatoren en lokale beleidsverantwoordelijken om te bekijken wat er structureel en beleidsmatig rond dit thema mogelijk is. Meer info kan je vinden op https://safensound.be/.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

 • Sensibiliseren, informeren en in gesprek gaan over middelengebruik en andere gezondheidsthema’s in het uitgaansleven;
 • Actief werven, coachen en opleiden van de vrijwilligers;
 • Bewust maken van en afstemming met clubuitbaters, evenementorganisatoren en lokale beleidsverantwoordelijken.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving en registratie (mondeling en schriftelijk);
 • Vorming geven aan en organiseren van een stuurgroep met stakeholders actief in het uitgaansleven (vrijwilligers, beleidsmedewerkers, organisatoren, drugcoördinatoren, …);
 • Aanwezigheid op fora met betrekking tot druggebruik en sociale media;
 • Ontwikkelen van sensibiliserend en risicobeperkend materiaal (infobrochures, gadgets, website…);
 • Participatie aan de algemene teamwerking (teamoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …);
 • Permanente bijscholing (zelfstudie, studiedagen, …) m.b.t. trends in het uitgaansleven, risicobeperking gebruik alcohol en andere drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag, gehoorschade...

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting (toegepaste psychologie, orthopedagogie, banaba geestelijke gezondheidzorg, psychiatrisch/sociaal verpleegkunde, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk…), of gelijkwaardig door ervaring;
 • Een eerdere ervaring in de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg of preventiewerk zijn pluspunten. Belangrijker dan ervaring is echter goesting om aan de slag te gaan met deze specifieke doelgroep en in de setting van het uitgaansleven;
 • Je hebt basiskennis van alcohol en andere drugs, gezondheidspreventie en een open kijk op drugs en druggebruik;
 • Je hebt een sterke basis om deze doelgroep te kunnen begeleiden; discreet en volgens beroepsdeontologie handelen, sociale- en communicatieve vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en zin voor diplomatie, coaching vaardigheden, cultuur-sensitieve en cliëntgerichte houding;
 • Je hebt ervaring of interesse in geven van vorming;
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team;
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC, internet en sociale media. Kennis van grafische en/of statistische programma’s is een meerwaarde;
 • Kennis van verschillende talen is een grote meerwaarde;
 • Je ben bereid tot avondwerk en weekendwerk (1 a 2 keer per maand interventie op locatie);
 • Je bent bereid je te verplaatsen binnen de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (en per uitzondering elders in Vlaanderen);
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Je krijgt een deeltijds contract van onbepaalde duur (19u), waarin verwezen wordt naar het project Safe ’n Sound waarvoor we financiering krijgen van VAD;
 • Indiensttreding zo snel mogelijk;
 • De bezoldiging verloopt volgens barema IF.IC 15 van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit, enz. We streven ernaar om op de meest objectieve wijze de best geschikte kandidaat voor elke functie aan te werven.

Standplaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma;
 • Een uittreksel strafregister model 2.