CGG Vagga zoekt in het kader van een vervangingscontract een collega voor het Adoteam voor bepaalde duur (28,5u).

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving via leeftijdsteams. Ons adoteam is een gedreven, multidisciplinaire ploeg die zich bekommert om de mentale gezondheid van jongeren (12-18 jaar) en hun omgeving.  De basisopdracht van onze medewerkers is diagnostiek en behandeling. Doorheen de jaren hebben we een grote expertise en ervaring uitgebouwd in onze doelgroepen.  De adolescentieperiode staat letterlijk voor de levensfase tussen de kinderjaren en de volwassenheid. In deze periode doen zich op diverse terreinen in snel tempo veel ontwikkelingen voor. De jongere wordt voor specifieke ontwikkelingstaken geplaatst. Hoe deze vorm krijgen, wordt bepaald doorheen een voortdurende en wederzijdse interactie tussen de jongere en zijn omgeving. Ook de ontwikkelingstaken en functies die ouders op (moeten) nemen, evolueren.  
 
Om het zorgaanbod te continueren, zoeken we in het kader van een vervangingscontract een collega voor het Adoteam voor bepaalde duur. 

Taakomschrijving:  

 • De kerntaak omvat:   
  • Screening en oriëntatie van de hulpvragen en aanmeldingen.  
  • Therapeutisch werken met jongeren met ernstige psychische problemen en/of stoornissen en hun context.  
  • Psychodiagnostisch onderzoek.  
 • Andere taken:  
  • Contacten met verwijzers en andere betrokkenen uitbouwen en onderhouden.  
  • Verslaggeving (schriftelijk en mondeling).
  • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten.  
  • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, …).  

Profiel

Profiel

 • Diploma: master in de klinische psychologie, optie kind en jongere.  
 • Kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Ervaring in psychotherapeutisch werken met de doelgroep (jongeren van 12 tot 18 jaar) en hun context, strekt tot aanbeveling.  
 • Een bijkomende therapie-opleiding volgen of gevolgd hebben, is een troef.  
 • Bereidheid tot werken op dinsdag wegens cliëntoverleg, woensdag en 1 avond per week.  

Vaardigheden

 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team.  
 • Zeer goede kennis van het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt.  
 • Cultuursensitieve houding.  
 • Kennis van de sociale kaart.  
 • Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook).  
 • Open van geest zijn. 

CGG Vagga biedt

 • Een deeltijds contract (28,5 uren) met indiensttreding op 7/09/2020 en einde op 31/01/2021 met een onderbreking van 2 weken tijdens de kerstperiode.  
 • Bezoldiging volgens de barema’s van de CGG.
 • Een veelzijdige functie met uitdagingen op professioneel vlak in een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.  
 • Een sterke organisatie met aangename werksfeer.  
 • Interne opleiding EPD.

Info

Uw motivatiebrief wordt digitaal uiterlijk verwacht op 10/07/20 op sollicitaties@vagga.be.  Vermeld in het onderwerp “psycholoog adoteam”.  
 
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 28/07/20. We voorzien ook een 2e gesprek (eindronde) op 3/08/20.   
 
Indien u op 27/07/20 niks van ons vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature niet weerhouden bent.