Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis.

We zijn op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor de behandeling van cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) stellen, in een deeltijdse tewerkstelling (30,5u) in een vervangingscontract van ongeveer 3 maanden, mogelijks verlengbaar.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van volwassenen met een ernstige psychische stoornis én een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet met een forensisch statuut
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen begeleiden

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD)
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding. 

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek. Specialisatie in seksuologie kan een meerwaarde zijn, of gelijkwaardig door ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als zorgmaster
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt
 • Idealiter heb je een eerste ervaring in de (forensische) GGZ achter de rug. Belangrijker dan ervaring is echter goesting om met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan.
 • Je hebt een sterke basis om deze doelgroep te kunnen begeleiden, bv. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, hervalpreventie, Good Lives Model,  … 
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan
 • Meertaligheid is een pluspunt, bereid zijn te werken met tolken is een must
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u)
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Een vervangingscontract van 30,5u
 • Indiensttreding vanaf half oktober 2023
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om bijkomende vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog
 • Een uittreksel strafregister model 2

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 24 september 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog SGG”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 03 oktober 2023 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg en twee collega’s uit het team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal kunnen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 12/10 o.v.).

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.