CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. De afdeling Categoriale Zorg behandelt cliënten die naast hun ernstige psychische problematiek ook een verslavingsproblematiek hebben, of een probleem met interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (al dan niet door justitie doorverwezen). Daarnaast hebben we ook een team Verslavingspreventie dat ouders, organisaties en lokale besturen ondersteunt in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken en gamen. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

Het Categoriale team Verslavingszorg Volwassenen en ouderen werkt met cliënten die ouder zijn dan 26 jaar. Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige voor een deeltijdse tewerkstelling (13u) voor een jaar, mogelijks verlengbaar.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

Gesprekken met cliënten (en/of hun context)

 • Zowel individueel als in groep
 • Groepswerk doe je steeds in duo met andere collega uit het team  
 • Met als doel een bijdrage te leveren in hun herstelproces, bieden van hoop en kracht, ondersteunen in hun maatschappelijke participatie

Ondersteuning van de behandeltrajecten van cliënten

 • Je neemt deel aan het multidisciplinair cliëntoverleg waar je zorgt voor de inbreng van de herstelvisie en het cliëntperspectief
 • Mee (door)ontwikkelen van het behandelaanbod van het CGG voor cliënten met een verslavingsproblematiek

Bijkomende taken zijn:

 • Verslaggeving (schriftelijk en mondeling)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten
 • Participatie aan de algemene werking van het team en de afdeling
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met externe organisaties, andere ervaringswerkers en hulpverleners, (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding

Profiel

 • Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en afhankelijkheid
 • Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is. 
 • Je hebt een doorleefde kennis van de herstelvisie, de principes van participatie en ervaringsdeskundigheid. Daartoe volgde je een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid (of je bent deze vorming aan het volgen).
 • Je hebt een gezonde houding in afstand en nabijheid
 • Je bent een “frisdenker”. Je kan het bestaande in vraag stellen en daarnaast frisse en vernieuwende ideeën aanbrengen om de actuele werking en organisatie te verbeteren.
 • Je bent respectvol en betrouwbaar, integer, enthousiast en creatief in het uitvoeren van je job 
 • Je neemt verantwoordelijkheid op, kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (bij voorkeur dinsdagavond tot 20u)

CGG Vagga biedt

 • Een boeiende uitdaging en pioniersrol in een dynamische organisatie 
 • De nodige omkadering om te leren en te groeien in de rol en functie 
 • Contract bepaalde duur voor 1 jaar, voor 13 uur/week, met kans op verlenging
 • Verloning binnen IF-IC barema CGG PC 331. 
 • Uurrooster wordt in overleg vastgelegd 

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om bijkomende vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma 
 • Certificaat van het gevolgde vormingstraject ervaringsdeskundigheid indien van toepassing
 • Uittreksel uit strafregister – model 2

Hoe solliciteren?

Mail jouw motivatiebrief en CV voor 08 oktober 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “ervaringsdeskundige verslavingszorg”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 16 oktober 2023 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg, de projectcoördinator en een collega uit het team internering. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal kunnen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 26/10 o.v.).

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.