Nood- en Crisissituaties

Algemene organisaties

Hulpverlening

Algemeen

(Thuis)begeleidingsdiensten

  • Jeugdzorg Emmaüs
  • De Kleine Beer: thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, lichamelijke of motorisch-meervoudige handicap.
  • Kadodder: thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsrisico
  • Het Raster: thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep autisme
  • De Tuimel: gezinsbegeleidingscentrum voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
  • Bubbels en Babbels: project voor gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een drugprobleem.
  • Triple P: positive parenting program

Specifieke doelgroepen