Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

VDIP

VAGGA neemt deel aan het project Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische Problemen (VDIP). Vanuit VAGGA maken drie psychologen deel uit van het multidisciplinair team.  

 

 • Doelgroep: mensen met een beginnend psychiatrisch probleem (o.a. psychose), met een zorgmijdend en/of zorgwekkend karakter, al dan niet met suïciderisico.
 • Acties:
  • Sensibiliseren van de eerste lijn om snel verwijzen te bevorderen.
  • Zorgvuldige diagnostiek.
  • Snelle opstart van de bij voorkeur ambulante zorg en waar aangewezen in de context van de cliënt.
  • Motiverende ondersteuning naar de cliënt in functie van therapietrouw.
  • Integratie van crisiszorg en kortdurende opname met naadloze overgangen naar residentiële zorg indien nodig.

De folder van VDIP vindt u hier.

 

Contact:

VDIP-Antwerpen
Van der Sweepstraat 5-7
2000 Antwerpen
Tel: 03 216 02 54
Email: vdip.antwerpen@andante.be