Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Epilepsiewerking

In het kader van de overeenkomst tussen de Vlaamse Liga tegen Epilepsie vzw en 5 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, heeft VAGGA voor de provincie Antwerpen een provinciaal steunpunt voor Epilepsie.

De hoofdtaak in VAGGA is het toegankelijk maken van gespecialiseerde hulpverlening bij GGZ-problemen aan patiënten met epilepsie en een GGZ problematiek. Concreet betekent dit dat we zorgen voor een goede toegang tot de CGG voor deze cliënten en voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van GGZ-problemen. Soms beperkt de tussenkomst zich tot het beroep doen op de advies- en informatiefunctie, zowel voor personen met epilepsie als hun omgeving. Ook derden kunnen beroep doen op deze functie.

Voor de bredere sociaal-administratieve hulpverlening trachten we zoveel mogelijk samen te werken met eerstelijnsdiensten zoals de de diensten maatschappelijk werk van de ziekenhuizen, mutualiteiten, de Centra Algemeen Welzijnswerk en anderen initiatieven zodat we de beschikbare capaciteit maximaal kunnen inzetten voor onze kerntaak.

Het aansturen van de contactgroep Klimop, waarin patiënten en hun omgeving elkaar kunnen ontmoeten, is een andere taak van het steunpunt.

 

Contact:

Epilepsiewerking

Belgiëlei 147 A

2018 Antwerpen

03 256 91 20

antwerpen@epilepsieliga.be