Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Vroeginterventie

Het project Vroeginterventie richt zich naar jongeren die met drugs experimenteren en naar jongeren die regelmatig of beginnend problematisch alcohol of andere drugs gebruiken.
Een kennismakingsgesprek wordt zo snel mogelijk gepland. Na de kennismaking maakt de hulpverlener aan de hand van een beperkt aantal sessies (3 of 5) een inschatting van de ernst van het middelengebruik van de jongere én van de beschermende en risicofactoren op andere levensdomeinen. In een evaluatiemoment wordt een advies gegeven en wordt samen met de jongere bekeken of er nog verdere hulp nodig is.

 

 

In ons project hebben we ook aandacht voor ouders en opvoeders, zij worden in de vroeginterventie betrokken.
Ze kunnen echter geen informatie krijgen over de inhoud van de sessies, tenzij de jongere zelf beslist om erover te vertellen. We spreken op voorhand met de jongere af wat van de inhoud wel en niet mag worden besproken tijdens het evaluatiegesprek met de ouders en/of de opvoeder.

 

Als de sessies afgerond zijn, kan er beslist worden de jongere door te verwijzen voor verdere behandeling.
Het is ook mogelijk dat de jongere verder kan in zijn huidige levenssituatie met het begeleidingsaanbod waarover hij reeds beschikt (bijvoorbeeld CLB, thuisbegeleiding, …).

 

Onze vroeginterventiewerkers houden het aanbod zo laagdrempelig mogelijk door ter plaatse te gaan in de school, residentiële instelling, … voor een kennismakingsgesprek.

Sessies in het kader van vroeginterventie zijn gratis.