Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Therapie Advies

Als u door de politie werd geverbaliseerd wegens een inbreuk op de drugwetgeving, kan een Therapie Advies worden voorgesteld.
Dit betekent dat u een afspraak maakt met een hulpverlener van ons team verslavingszorg.


In een of meerdere kennismakingsgesprekken wordt het drugprobleem bekeken en daarnaast worden alle andere levensdomeinen bevraagd zoals school, werk of relaties.


Aan de hand van deze gesprekken zal de therapeut een Therapeutisch Advies opstellen.

 

Enkele principes:

  • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
    Het parket en de politie worden enkel op de hoogte gebracht van het advies en de data waarop je aanwezig was.
  • Bij minderjarigen worden steeds de ouders ook uitgenodigd.
  • Instemmen met Therapeutisch Advies betekent NIET dat er per definitie geen strafvervolging zal worden ingesteld. Er wordt wel rekening mee gehouden in de verdere afhandeling van je dossier.