Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Hoe werken we?

Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol.
Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.


Ons team vertrekt steeds vanuit de hulpvraag en zorgnoden van de cliënt, om zo te komen tot een behandelplan op maat.
Naast een aanbod voor de cliënt zelf, doen we ook een aanbod naar partners en andere betrokkenen.
De hulpverlening kan kortdurend (maximum 10 gesprekken) of langdurend zijn (maximum 2 jaar).


Concreet kunnen we volgende zorgfuncties aanbieden: screening en oriëntatie, intake, psychosociale begeleiding, psychotherapie, psychiatrische consultatie en nazorg.
De hulpverlening kan op individuele basis plaatsvinden, of op gezins- of groepsniveau.
Ons team is multidisciplinair samengesteld (psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten, psychologisch assistenten, pedagogen) om de juiste zorg op maat te kunnen garanderen.


Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Persoonlijke informatie wordt dan ook behandeld met respect voor uw privacy.