Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Bijzondere jeugdbijstand

Jongeren die door de BJB begeleid worden, zijn een extra kwetsbare doelgroep voor misbruik of problematisch gebruik van alcohol- en andere drugs.

 

Sinds enkele jaren doen we als categoriale werking ‘middelenproblematiek’ binnen het CGG VAGGA extra inspanningen naar preventie, vroegdetectie en begeleiding van deze jongeren. Daarbij richten we ons zowel op individuele cliëntsituaties als op een meer structurele aanpak van de problematiek.

 

De ervaringen die we opdeden in het kader van het project ‘Druglink’ (2010-2012) overtuigden ons van de noodzaak om deze sector te blijven ondersteunen in het omgaan met ‘alcohol en drugs’ thema’s.

 

Concreet willen wij als CGG VAGGA in de samenwerking met de BJB in de regio Antwerpen ook in de toekomst op volgende diensten inzetten:

 

  • Samenwerking met het oog op het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid in voorzieningen BJB.
  • Expertise m.b.t. het alcohol- en drugthema van medewerkers uit de BJB verhogen door middel van vorming op maat (o.a. ‘motiverend gespreksvoering’).
  • Expertise verhogen via consult en coaching op teamniveau voor specifieke cliëntsituaties.
  • Organiseren en begeleiden van een intervisiegroep voor begeleiders uit de voorzieningen BJB met als centraal thema ‘alcohol-/drugproblematiek’.
  • Begeleidingstrajecten voor individuele jongeren: indicatiestelling, toewijzing traject, eventueel nazorg/opvolging. Dit kan onder de vorm van een kortdurend traject, dan wel als langer lopende en meer intensieve begeleiding.

 

Voor meer informatie:

 

CGG VAGGA team verslavingspreventie

Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

03 256 91 41 – preventieTAD@vagga.be