Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Aanmelden

 • Wenst u zichzelf of een cliënt aan te melden?
  Cliënten kunnen zichzelf aanmelden, of via verwijzing door een andere hulpverlener (huisarts, ziekenhuis, …).
  In het eerste gesprek zal de hulpverlener trachten de hulpvraag goed te begrijpen en tot een duidelijke omschrijving te komen van de probleemsituatie.Voor een nieuwe aanmelding kan u elke werkdag tussen 11u en 12u bellen.  Ofwel wordt er onmiddellijk een kennismakingsgesprek ingepland ofwel wordt u doorverbonden met een hulpverlener.

  De hulpverlener bekijkt of wij voor uw problemen over het meest geschikte aanbod beschikken. Indien dat het geval is, kan de behandeling starten.
  De hulpverlener overlegt met de cliënt over de doelstelling, wijze en (eventueel) duur van de behandeling. De modaliteiten kunnen in de loop van de therapie wijzigen.

 

 

 • Wenst u als hulpverlener te overleggen over een van uw cliënten?
  Wij beantwoorden graag vragen over de aanpak en behandeling van cliënten van zorgverstrekkers uit de gezondheids- en welzijnszorg.
  Het kan gaan om een adviesgesprek met betrekking tot een mogelijke verwijzing, of een consultgesprek over een cliënt die door u wordt behandeld en waarbij advies gevraagd wordt over de aanpak van bepaalde situaties zoals medicatie, crisisopvang, verwijsmogelijkheden, …Het beste neemt u telefonisch contact op. Ofwel wordt u onmiddellijk doorverbonden met een hulpverlener, ofwel bieden wij een afspraakmoment aan waarop een hulpverlener u zal terugbellen.