Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Hoe kun je bij ons terecht?

Aanmelding

Wij werken bij voorkeur op verwijzing door een andere hulpverlener zoals de huisarts of het CLB (Centra voor LeerlingenBegeleiding). U kan zich ook op eigen initiatief aanmelden.

U of de verwijzer neemt tijdens de kantooruren (telefonisch) contact op met VAGGA. De onthaalmedewerker stelt u een aantal gerichte vragen. De bedoeling hiervan is om na te gaan of wij uw hulpvraag kunnen beantwoorden. Indien dit niet het geval is, zullen wij u zo goed mogelijk trachten te verwijzen.
Als wij denken voor u een geschikt zorgaanbod te hebben, wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt voor een eerste oriëntatiegesprek met een duo therapeuten van het behandelteam.

 

 

Oriëntatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek in ons centrum maken we samen met u een eerste analyse van de klachten en peilen we naar de verwachtingen.

 

 

Intakefase

Indien een hulptraject bij Vagga wordt opgestart, worden tijdens de intake gesprekken de punten uit het oriëntatiegesprek meer in detail onderzocht en besproken. Soms kan verder diagnostisch onderzoek aangewezen zijn.

 

Na overleg in het multidisciplinair team zal de therapeut het behandelvoorstel, en door wie de behandeling het beste gebeurt, met u bespreken.

 

Indien u akkoord gaat, kan de behandeling van start gaan.

 

 

Behandeling

Afhankelijk van uw problemen en verwachtingen, kan de behandeling verschillende vormen aannemen: medisch-psychiatrische (medicamenteuze) behandeling, psychotherapie (individueel, met uw partner of gezin, of in groep) of een combinatie hiervan.

 

Tijdens de behandeling wordt met u en in het behandelteam het verdere verloop besproken en bijgesteld indien nodig.

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met de therapeut hebt besproken, wordt als vertrouwelijke informatie behandeld.
Uw gegevens worden goed bewaard in een (elektronisch) dossier en wordt nooit zonder uw toestemming aan anderen gegeven.

Alle medewerkers van VAGGA zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor uw privacy.