Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

VAGGA 2 keer genomineerd voor de provinciale veiligheidsprijs

Sinds 2003 reikt de deputatie van de Provincie Antwerpen tweejaarlijks de veiligheidsprijs uit, wat telkens aan de veiligheidsconferentie wordt gekoppeld.


Dit jaar vielen 2 projecten van VAGGA de eer te beurt om genomineerd te worden voor deze prijs.

  • Time Out: een training voor meerderjarige plegers (mannen en vrouwen) van fysiek, verbaal en/of economisch geweld tegen de (ex)partner.
    Alle informatie over Time Out vindt u op deze pagina.
  • Groepstherapie voor kinderen die getuige zijn geweest van ruzie en geweld in het gezin: het opzet van dit aanbod bestaat uit 2 groepen, een groep voor kinderen (6-12 jaar) en een groep voor hun ouders.
    In de kindergroep vinden kinderen steun bij elkaar. Ze krijgen informatie en leren vaardigheden aan. Het doel van de oudergroep is om hen te helpen hun kind voldoende steun te bieden en het gezin weer warm en veilig maken.
    Meer informatie over deze groepstherapie vindt u bij onze afdeling jeugd.


Uiteindelijk werd het project “interactief casemanagement intrafamiliaal geweld” van Domus Medica (Vereniging van Huisartsen) de winnaar van de prijs, waaraan een bedrag van € 5000 verbonden is. Meer informatie over het project vindt u op de website van Domus Medica.