Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Cliëntbijdrage

Wat betaalt u voor uw behandeling bij CGG Vagga?

In gevolge een Besluit van de Vlaamse Regering (dd.05.10.2012) worden voor       (niet-medische) consultaties in een CGG uniforme tarieven ingevoerd.


Nieuwe tarieven vanaf 1 mei 2013:


– Voor een (niet – medische) consultatie bij een therapeut (psycholoog of maatschappelijk werker) betaalt u het standaardtarief van 11 euro.


U hebt recht op een verminderd tarief van 4 euro indien u een OMNIO of WIGW- statuut hebt bij uw ziekenfonds.


Voor psychodiagnostisch onderzoek wordt de cliëntbijdrage verhoogd (x 2) omwille van de grotere tijdsinvestering van onze  medewerkers.


– Voor consultaties bij een psychiater gelden de officiële RIZIV-tarieven.

De kostprijs voor een consultatie mag geen hinderpaal vormen voor het bekomen van hulp. Aarzel niet om dit met uw  psychiater of therapeut te bespreken indien nodig!


Misschien komt u in aanmerking voor terugbetaling door de mutualiteit. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds.


Mogen we aan iedere cliënt vragen ons een kleefbriefje van het ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie. (Voor minderjarigen een kleefbriefje van het kind.)


Indien er zich wijzigingen voordoen in uw adres, telefoonnummer of mutualiteit, willen we dit graag weten om onze dossiers actueel te houden. Dank voor uw medewerking.