Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Aanmelden

  • U wenst zichzelf of uw cliënt aan te melden?
    Vaak hebt u al over uw problemen gepraat met een arts of een andere hulpverlener. Bij voorkeur komt u bij ons terecht met een verwijzing van een zorgverstrekker. In dat geval hebben wij graag dat de verwijzer met ons overleg.
    U kan echter ook zichzelf aanmelden.

    Om praktische redenen neemt u best telefonisch contact op (tussen 9 en 17 uur). Ofwel wordt u onmiddellijk doorverbonden met een hulpverlener, ofwel maken we een afspraak voor een moment waarop een hulpverlener u zal terugbellen.

    De hulpverlener bekijkt of wij voor uw problemen en vragen over het gepaste aanbod beschikken.
    Indien dat het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een verkennend gesprek. In de teamvergadering worden vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Daarna kan de behandeling starten.  Meer informatie over de werkwijze bij aanmelding, vindt u hier.

    Per consultatie wordt een bijdrage aangerekend. Meer informatie daarover vindt u hier.

  

  • Wenst u als hulpverlener te overleggen over een van uw cliënten?
    Wij beantwoorden graag vragen over de aanpak en behandeling van cliënten van zorgverstrekkers uit de gezondheids- en welzijnszorg. Het kan gaan om een adviesgesprek met betrekking tot een mogelijke verwijzing, of een consultgesprek over een cliënt die door u wordt behandeld en waarbij advies gevraagd wordt over de aanpak van bepaalde situaties zoals medicatie, crisisopvang, verwijsmogelijkheden, …

    Het beste neemt u telefonisch contact op. U wordt, indien mogelijk, onmiddellijk doorverbonden met een hulpverlener, ofwel bieden wij een afspraakmoment aan waarop een hulpverlener u zal terugbellen.