Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Time-Out

Het aanbod van Time-Out is geschikt voor mannen en vrouwen die fysiek, verbaal en/of economisch geweld gebruiken tegen de (ex) partner.

 

  • Aanbod:

 

Groepstraining: in deze groep wordt er geleerd hoe men beter kan omgaan met gevoelens van woede en agressie, specifiek binnen de (ex-) partnerrelatie. Men verwerft inzicht in de spanningsopbouw en hoe het komt dat er fysieke en andere vormen van geweld worden gebruikt, alsook hoe dit in de toekomst te voorkomen. De groepstraining biedt concrete en praktische handvaten aan, zoals het nemen van “time out”.

 

Individuele therapie: dit aanbod brengt eveneens inzichten in hoe geweld kan voorkomen worden binnen de relatie, en geeft tegelijkertijd de kans uitgebreid in te gaan op (gerelateerde) persoonlijke problemen. De therapie kan zich onder meer richten op het ontwikkelen van inzichten met betrekking tot het verleden en/of het heden, persoonlijk functioneren, hoe het komt dat je jouw zelfbeheersing niet onder controle hebt en hoe je dat kunt voorkomen,… Daarnaast kunnen volgende thema’s besproken worden: je verhouding tot autoriteit, gezag, macht/onmacht, het stellen van grenzen, relaties, seksualiteit, familie en vrienden,…

 

Koppeltherapie: binnen dit aanbod kunnen uiteenlopende thema’s worden behandeld zoals de oorzaak en de gevolgen van het geweld op de relatie, vertrouwen, macht/onmacht,…

 

Therapie voor kinderen: wanneer kinderen betrokken waren bij of getuige waren van geweld, kunnen ook zij terecht bij onze organisatie. Geweld zien of horen kan voor sommige kinderen grote gevolgen hebben.

 

Meer informatie:

folder Time-Out

 

Het aanbod is vrijwillig toegankelijk of via een doorverwijzing vanuit politie of justitie. De inhoud van alle gesprekken is vertrouwelijk.

 

Time – Out is gesubsidieerd door de Stad Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen en FOD Justitie. 

 

 

Contact:

Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen
03 256 91 00