Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Strategisch plan

In het kader van het Strategisch Plan wenst CGG VAGGA gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen de kans te bieden om kennis te maken met en gebruik te maken van geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod is vrijblijvend.

 

  • Voor wie?

 

Gedetineerden (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden) die verblijven in de gevangenis van Antwerpen en die een vraag hebben naar therapeutische begeleiding tijdens detentie.

 

  • Aanbod:

 

Het betreft vrijwillige therapeutische gesprekken waarbij wordt ingegaan op de hulpvraag van de cliënt.De therapeut kan de psychische klachten van de cliënt niet altijd wegnemen, maar wel helpen om ze draaglijk te maken en/ of er anders mee om te gaan. Dat kan door bijvoorbeeld kennis en vaardigheden te ontwikkelen, te komen tot inzichten uit het verleden en het heden, …

De gesprekken zijn vertrouwelijk, uitgezonderd in situaties van acute sociale gevaarlijkheid.

Behandeling tijdens detentie geeft geen garantie op een automatische verderzetting van een therapie bij CGG VAGGA na detentie! Niet iedereen is gebaat bij een ambulante therapie zoals die bij ons wordt aangeboden.

Er kan niet worden ingegaan op vragen voor attesten, adviesverlening in het kader van reclassering, …

 

  • Na vrijlating:

 

Na vrijlating kan de cliënt eventueel contact opnemen om een afspraak te maken voor een oriënteringsgesprek. Op basis daarvan kan het team een beslissing nemen over het verdere verloop: behandeling, gerichte doorverwijzing of stopzetting.

 

  • Aanmelden

 

Gedetineerden kunnen op verwijzing worden aangemeld door de psychosociale dienst van de gevangenis, justitieel welzijnswerk, de zorgequipe, onderwijs, sport, … of zij kunnen zelf een rapportbriefje schrijven met de vraag voor gesprekken t.a.v. CGG VAGGA. Iedereen die is aangemeld, wordt opgeroepen.

Indien een behandeling wordt opgestart, vinden de gesprekken enkel plaats in de gevangenis.

 

  • Tarieven:

Deze vorm van hulpverlening is gratis.

 

Meer informatie over ons aanbod van geestelijke gezondheidszorg in de gevangenis van Antwerpen, kunt u hier vinden in onze folder.

forensischezorg@vagga.be