Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

6-12 jaar

Wanneer de psychische problemen of stoornissen van het kind zijn dagelijkse leven of het leven van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn een beroep te doen op deskundigen die met het kind, de jongere en de ouders meedenken.


Ons multidisciplinair team bestaat uit een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, pedagogen, logopedisten en sociaal assistenten. Bij hen kan je terecht voor diagnose, advies, begeleiding en therapie voor kinderen en hun ouders.


Het kan onder andere gaan om:

  • gedragsproblemen en oppositioneel gedrag
  • gebrek aan sociale vaardigheden
  • leermoeilijkheden
  • opvoedings-, gezins- en relatieproblemen
  • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • depressie, angst, zich gespannen voelen
  • lichamelijke klachten zonder medische verklaring (psychosomatische klachten)
  • psychische problemen als gevolg van geweld
  • psychiatrische problemen
  • ontwikkelingsstoornissen.