Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

12-18 jaar

Wanneer de psychische problemen of stoornissen van de jongere zijn dagelijkse leven of het leven van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn een beroep te doen op deskundigen die met de jongere meedenken.


Een begeleidingstraject wordt steeds uitgestippeld samen met de cliënt, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. We vertrekken dus vanuit de vraag, maar gaan niet enkel kijken naar de aanwezige problemen. We bekijken ook welke krachten, sterktes en positieve figuren er aanwezig zijn.


Het kan onder meer gaan om:

  • gedragsproblemen
  • gebrek aan sociale vaardigheden, leermoeilijkheden
  • opvoedings-, gezins- en relatieproblemen
  • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • depressie, angst, zich gespannen voelen
  • lichamelijke klachten zonder medische verklaring (psychosomatische klachten)
  • psychische problemen als gevolg van geweld
  • psychiatrische problemen
  • ontwikkelingsstoornissen.


Ons multidisciplinair team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Bij hen kan je terecht voor diagnose, advies, begeleiding en therapie voor jongeren en hun ouders.