Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

0-6 jaar

Ons multidisciplinair team (bestaande uit een kinderpsychiater, psycholoog, orthopedagoog, logopedist en maatschappelijk werker) werkt met (heel) jonge kinderen en hun ouders rond diagnostiek en psychotherapeutische begeleiding.


Opvoedingsondersteuning kan hiervan een onderdeel zijn, doch wordt niet als enige indicatie weerhouden. We trachten integratief te werken: we besteden zowel aandacht aan de kind- als aan de omgevingsfactoren.


In ons aanbod voor de infants en peuters zijn volgende zaken aanwezig:

 • Vroegdetectie en begeleiding van kinderen met ontwikkelings- en regulatiestoornissen (vb. huilbaby’s, woedebuien, opvolging ex-prematuren, …).
 • Vroegdetectie en begeleiding van kinderen met emotionele problemen en gedragsmoeilijkheden.
 • Vroegdetectie van kinderen met een ontwikkelings- en taalachterstand.
 • Begeleiding van kinderen met slaapmoeilijkheden.
 • Begeleiding van kinderen met eetmoeilijkheden in die mate dat er geen sprake is van een onderliggende pediatrische problematiek die een intensieve samenwerking met een kinderarts vereist.
 • Begeleiding van ouder-kind interactieproblemen, ook het preventief werken aan de ouder-kind interacties bij ouders met psychologische en psychiatrische moeilijkheden, ouders met rouwverwerkingsmoeilijkheden na een diagnose bij hun baby/peuter, ouders van ex-premature baby’s, …
 • Triple P-groepen (Positief Pedagogisch Programma) module 4 & 5.


Om dit hulpaanbod te realiseren, hanteren we tal van methodieken: floortime interventies, video interactie begeleiding, speltherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie, psychodiagnostisch onderzoek, psycho-educatie, …


Omdat kleuters binnen hetzelfde team gezien worden, kunnen we een opvolging op langere termijn verzekeren. Het biedt ons ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van jonge kinderen op te volgen en binnen dit proces over langdurige trajecten diagnostische informatie te verzamelen.
Het diagnostisch en psychotherapeutisch proces worden voortdurend op elkaar afgestemd en steeds gezien als een samenhangend geheel.


Net zoals bij hele jonge kinderen, kunnen ook bij kleuters de moeilijkheden van zeer uiteenlopende aard zijn.

 • Sociaal-emotionele problemen: angst, depressie, rouw, hechting, trauma, …
 • Ontwikkelingsstoornissen: regulatieproblemen (vb. encopresis, drukke en impulsieve kinderen, slaapmoeilijkheden, …), autismespectrumstoornissen, ticproblemen, …
 • Gedragsstoornissen en oppositioneel opstandig gedrag.
 • Gezins- en opvoedingsproblemen in gezinnen waarbij door de aanwezigheid van een ernstig psychologisch of psychiatrisch probleem bij het kind of een van de ouders de normale gezinsinteracties verstoord worden.


Ook bij kleuters wordt het eerder vermelde gamma van methodieken ingezet. Aanvullend maken we bij kleuters soms gebruik van een schooloverleg met het schoolteam en in aanwezigheid van de ouders.