Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Hoe werken we?

Het is mogelijk dat het kind of de jongere naar ons wordt verwezen door de ouders of een professionele verwijzer zoals de huis- of kinderarts, CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding), CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) of CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk), vertrouwenscentrum kindermishandeling of een andere hulpverlener.
Het kan ook dat het kind of de jongere op eigen initiatief de stap naar ons heeft gezet.

 

De aangeboden zorg kan bestaan uit (een combinatie van) medisch-psychiatrische en psychotherapeutische behandeling individueel, of met heel het gezin. Naast de individuele begeleiding, werken we met oudertherapie en hebben we een aanbod van groepstherapieën.

Een overzicht van het groepsaanbod vindt u hier.

 

Onze teams beschikken over diverse mogelijkheden om gepaste hulp aan te bieden. Een team kan bestaan uit een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, psychologische assistenten of logopedisten. De meeste van onze medewerkers hebben een bijkomende therapie-opleiding. Onze teams werken multidisciplinair en multimethodisch.

Meer informatie over de werkwijze vindt u hier.

 

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Alle persoonlijke informatie wordt dan ook behandeld met respect voor uw privacy.