Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Aanmelding volwassenen

Aanmelding

Wij werken bij voorkeur op verwijzing door een andere hulpverlener zoals de huisarts of andere hulpverleners. U kan zich eventueel ook op eigen initiatief aanmelden.

U of de verwijzer neemt tijdens de kantooruren (telefonisch) contact op met VAGGA. Naargelang de beschikbaarheid van een hulpverlener, zal de onthaalmedewerker u doorverbinden, een moment voorstellen waarop één van de hulpverleners u terugbelt of u een alternatief contactmoment voorstellen. Wij trachten dit eerste contact zo goed als mogelijk te laten verlopen, maar door het grote aantal aanmeldingen, zou het kunnen dat uw geduld op de proef wordt gesteld. Wij danken u voor het begrip dat hier van u wordt gevraagd.

De hulpverlener die u aan de lijn krijgt, gaat met uzelf of de verwijzer na of wij uw hulpvraag kunnen beantwoorden met een passend aanbod. Indien dit niet het geval is, zullen wij u zo goed mogelijk trachten te verwijzen.
Als wij denken voor u een geschikt zorgaanbod te hebben, wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt voor een eerste verkennend gesprek. Hierin gaan we met u diepgaander in op de klachten en peilen we naar verwachtingen. Het multidisciplinair team zal de verzamelde informatie bespreken, nagaan of meer informatie nodig is en bekijken wie de meest aangewezen hulpverlener  is om de behandeling met u te starten. Deze therapeut zal dit behandelvoorstel met u bespreken en verder uitwerken. Indien u akkoord gaat, kan de behandelings tarten.

 

Behandeling

Afhankelijk van uw problemen en verwachtingen, kan de behandeling verschillende vormen aannemen: medisch-psychiatrische (medicamenteuze) behandeling, psychotherapie (individueel, met uw partner of gezin, of in groep) of een combinatie hiervan.

Tijdens de behandeling wordt met u en in het behandelteam het verdere verloop besproken en bijgesteld indien nodig.

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met de therapeut hebt besproken, wordt als vertrouwelijke informatie behandeld.
Uw gegevens worden goed bewaard in een (elektronisch) dossier en wordt nooit zonder uw toestemming aan anderen gegeven.

Alle medewerkers van VAGGA zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor uw privacy.